Tin tức

Thuế môn bài là một loại thuế quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại Việt Nam cũng phải nộp theo đúng quy định của Luật Thuế. Năm 2024, quy định về thuế môn bài có một số điểm mới được cập nhật nhằm tăng tính minh bạch và công bằng. Vì vậy, việc nắm rõ các quy định mới và thực hiện đúng quy trình hạch toán thuế môn bài chi tiết là việc làm cần thiết để doanh nghiệp tránh vi phạm, đồng thời đảm bảo quyền lợi của mình.
hach-toan-thue-mon-bai-1
Việc nắm rõ các quy định mới và thực hiện đúng quy trình hạch toán thuế môn bài chi tiết là việc làm cần thiết
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể nhất về cách hạch toán thuế môn bài theo quy định năm 2024. Với nội dung đầy đủ, chi tiết, bài viết này chính là tài liệu không thể bỏ qua đối với kế toán viên và doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định thuế môn bài.

Các tài khoản sử dụng khi hạch toán thuế môn bài

Để hạch toán thuế môn bài, doanh nghiệp cần nắm rõ các tài khoản sử dụng để ghi nhận số phải nộp, đã nộp và các khoản phạt (nếu có). Hai tài khoản chính thường dùng là:

TK 3338 – Thuế môn bài

 • Tài khoản 3338 được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp trong năm.
 • Bên Nợ ghi số thuế môn bài phải nộp căn cứ trên tờ khai thuế năm.
 • Bên Có ghi số thuế môn bài đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp

 • Tài khoản 3339 được sử dụng để hạch toán các khoản phí, lệ phí phải nộp khác ngoài thuế môn bài.
 • Nếu doanh nghiệp bị phạt do chậm nộp thuế môn bài, khoản tiền phạt sẽ được hạch toán bên Nợ của TK 3339.

Các chứng từ cần có khi hạch toán thuế môn bài

Để thực hiện đầy đủ quy trình hạch toán thuế môn bài, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ liên quan sau:
 • Tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế, là căn cứ để ghi nhận số phải nộp.
 • Chứng từ thanh toán như giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi chuyển khoản, làm bằng chứng đã nộp tiền vào ngân sách.
 • Biên lai thu tiền môn bài do cơ quan thuế phát hành (nếu có).
 • Các tài liệu, chứng từ khác liên quan như quyết định phạt, thông báo nộp phạt (nếu có).
hach-toan-thue-mon-bai-2
Các chứng từ cần có khi hạch toán thuế môn bài

3 Cách hạch toán thuế môn bài được áp dụng năm 2024

Quá trình hạch toán thuế môn bài bao gồm 3 bước chính, mỗi bước sẽ thực hiện những bút toán khác nhau trên sổ sách kế toán. Cụ thể như sau:

1. Hạch toán khi nộp tờ khai thuế môn bài

Khi nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế, căn cứ vào số tiền thuế phải nộp ghi trên tờ khai, doanh nghiệp sẽ thực hiện bút toán sau:
Nợ TK 3338 – Thuế môn bài Có TK 3388 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Ví dụ: Công ty ABC nộp tờ khai thuế môn bài năm 2024 với số tiền phải nộp là 3.000.000 đồng, bút toán ghi nhận sẽ là:
Nợ TK 3338 – Thuế môn bài: 3.000.000 Có TK 3388 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 3.000.000

2. Hạch toán khi nộp tiền thuế môn bài

Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp phải thực hiện việc nộp tiền thuế môn bài vào ngân sách nhà nước. Khi đó, doanh nghiệp sẽ ghi nhận bút toán như sau:
Nợ TK 3388 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Có các TK 111, 112,… (Tùy hình thức thanh toán)
Ví dụ: Công ty ABC nộp tiền thuế môn bài 3.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, bút toán ghi nhận sẽ là:
Nợ TK 3388 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 3.000.000 Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 3.000.000

3. Hạch toán tiền chậm nộp thuế môn bài

Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp thuế môn bài sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Khi có quyết định xử phạt, doanh nghiệp sẽ thực hiện bút toán sau:
Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí Có TK 3388 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Ví dụ: Công ty ABC bị phạt 500.000 đồng do chậm nộp thuế môn bài, bút toán ghi nhận sẽ là:
Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí: 500.000 Có TK 3388 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 500.000

FAQ về Hạch toán Thuế Môn Bài

1. Hạch toán thuế môn bài khi nào?

Theo quy định của Luật Thuế hiện hành, doanh nghiệp cần phải thực hiện hạch toán thuế môn bài vào 3 thời điểm chính trong năm tài chính. Đầu tiên, khi lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế, doanh nghiệp cần ghi nhận số tiền thuế phải nộp trong năm căn cứ trên tờ khai đó. Kế đến, khi thực nộp số tiền thuế môn bài đã kê khai vào ngân sách nhà nước, cần phải hạch toán số tiền đã nộp. Cuối cùng, nếu doanh nghiệp không tuân thủ đúng thời hạn nộp thuế, có thể sẽ bị xử phạt và buộc phải hạch toán thêm khoản tiền phạt đó.

2. Làm thế nào để hạch toán thuế môn bài đúng cách?

Để đảm bảo hạch toán thuế môn bài một cách chính xác theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các bước sau:
 1. Chuẩn bị sẵn sàng các chứng từ cần thiết như tờ khai thuế môn bài, chứng từ nộp tiền, biên lai thu tiền từ cơ quan thuế.
 2. Sử dụng đúng các tài khoản kế toán liên quan như tài khoản 3338 để theo dõi số phải nộp, tài khoản 3388 để ghi nhận số đã nộp, tài khoản 3339 ghi số tiền phạt nếu có.
 3. Thực hiện các bút toán hạch toán theo đúng thứ tự và hướng dẫn từng bước cụ thể.
 4. Cần kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán với tờ khai, chứng từ để đảm bảo chính xác.

3. Tài khoản nào dùng để hạch toán nộp tiền thuế môn bài?

Khi thực nộp tiền thuế môn bài vào ngân sách nhà nước, tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà doanh nghiệp sẽ sử dụng tài khoản khác nhau để hạch toán.
Cụ thể, nếu nộp bằng chuyển khoản ngân hàng, bên Nợ TK 3388 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”, bên Có sẽ ghi vào TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”.
Trường hợp nộp bằng tiền mặt, bút toán sẽ là Nợ TK 3388, Có TK 111 “Tiền mặt”. Để đơn giản và chính xác, nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hình thức chuyển khoản khi nộp các khoản thuế, phí cho nhà nước.

4. Cần những chứng từ gì để hạch toán thuế môn bài?

Để có đủ cơ sở pháp lý và căn cứ hợp lệ khi hạch toán thuế môn bài, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các loại chứng từ liên quan sau:
 • Tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế để làm căn cứ xác định số phải nộp ban đầu
 • Chứng từ thanh toán như giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi hay bằng chứng chuyển khoản để chứng minh đã thực nộp số tiền thuế vào ngân sách. Nếu cơ quan thuế cấp biên lai thu tiền môn bài thì doanh nghiệp cũng cần lưu giữ.
 • Nếu có bị phạt do chậm nộp, cần có quyết định xử phạt, thông báo nộp phạt để hạch toán đầy đủ. Các chứng từ này sẽ giúp quy trình hạch toán đầy đủ, minh bạch

5. Hạch toán ra sao nếu chậm nộp thuế môn bài?

Trường hợp doanh nghiệp không nộp đúng thời hạn thuế môn bài theo quy định, sẽ bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tại thời điểm có quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải tiến hành hạch toán bút toán liên quan. Cụ thể, bên Nợ của tài khoản 3339 “Phí, lệ phí” sẽ được ghi nhận số tiền phạt, bên Có sẽ ghi vào tài khoản 3388 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”. Như vậy, số tiền phạt đã được kế toán chi tiết tách biệt với số thuế môn bài ban đầu. Doanh nghiệp cũng phải tiếp tục làm các thủ tục nộp số tiền phạt này cho nhà nước.

6. Có cách nào để hạch toán thuế môn bài dễ dàng hơn?

Để đơn giản hóa việc hạch toán thuế môn bài, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, doanh nghiệp có thể tham khảo áp dụng một số giải pháp sau:
 • Sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp với tính năng hỗ trợ hạch toán, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế môn bài tự động. Chỉ cần nhập đầy đủ số liệu, phần mềm sẽ tự động lập hóa đơn, xử lý bút toán phát sinh.
 • Nếu không có kiến thức chuyên môn, có thể thuê kế toán viên riêng hoặc dịch vụ kế toán từ các công ty tư vấn để hỗ trợ thực hiện công việc hạch toán thuế môn bài.

Kết

Hạch toán thuế môn bài là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng nếu không cẩn thận, sai sót trong quá trình hạch toán có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như bị phạt, bị truy thu hoặc mất lòng tin với cơ quan thuế.
Mong rằng những thông tin chi tiết trong bài viết đã giúp quý vị nắm rõ hơn về quy trình hạch toán thuế môn bài. Nếu còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ hoặc cần tư vấn thêm về lĩnh vực hạch toán thuế môn bài, hãy liên hệ ngay với Hinh Lam qua số Hotline: (+84) 983.204.115 để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Với Hinh Lam, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về quy trình hạch toán thuế môn bài, và tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.