Tin tức

Khấu hao tài sản cố định là khoản chi phí quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu cách hạch toán khấu hao tài sản cố định chi tiết và chuẩn xác nhất trong bài viết này.
Trong lĩnh vực kế toán, việc hạch toán khấu hao tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản và phản ánh chi phí một cách chính xác. Hạch toán khấu hao không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi giá trị tài sản qua thời gian mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và kế toán hiện hành. Để giúp các kế toán viên, chủ doanh nghiệp nắm vững quy trình này, bài viết sau sẽ bật mí chi tiết cách hạch toán khấu hao tài sản cố định năm 2024. Từ việc hiểu rõ các tài khoản sử dụng, chuẩn bị các chứng từ cần thiết đến các phương pháp hạch toán khác nhau, mọi thông tin cần thiết đều được tổng hợp tại đây.

Các tài khoản sử dụng hạch toán khấu hao tài sản cố định

Trong quá trình hạch toán khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp sẽ sử dụng các tài khoản sau:

Tài khoản 211: Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 211 được sử dụng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp. Các tài sản cố định hữu hình bao gồm nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, và các tài sản khác có thời gian sử dụng trên một năm. Khi trích khấu hao tài sản cố định hữu hình, các bút toán cần được thực hiện một cách nhất quán và chi tiết để đảm bảo thông tin kế toán luôn chính xác và minh bạch.
hach-toan-khau-hao-tai-san-co-dinh-2
           Tài khoản 211 phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp

Tài khoản 213: Tài sản cố định vô hình

Tài khoản 213 ghi nhận giá trị hiện tại và các biến động tăng giảm của tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp. Các tài sản cố định vô hình bao gồm quyền phát hành, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, giấy phép, mã số vận hành, phần mềm máy vi tính, và các tài sản khác không có hình thái vật chất. Tài khoản 213 giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi giá trị tài sản vô hình một cách hiệu quả, từ đó hỗ trợ các quyết định kinh doanh chiến lược.

Các chứng từ cần có khi tiến hành hạch toán khấu hao tài sản cố định

Để hạch toán khấu hao tài sản cố định một cách chính xác, doanh nghiệp cần có các chứng từ sau:
  • Hóa đơn mua tài sản cố định hoặc biên bản ghi nhận vốn góp bằng tài sản cố định.
  • Biên bản nghiệm thu, bàn giao tài sản cố định đưa vào sử dụng (nếu có).
  • Quyết định phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền về việc trích khấu hao tài sản cố định (nếu có)
  • Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong kỳ.
  • Các chứng từ khác liên quan đến việc mua sắm, đầu tư tài sản cố định (nếu có).
hach-toan-khau-hao-tai-san-co-dinh-3
                                     Các chứng từ cần có khi tiến hành hạch toán khấu hao tài sản cố định

3+ cách hạch toán khấu hao tài sản cố định được áp dụng năm 2024

Năm 2024, doanh nghiệp có thể áp dụng các cách hạch toán khấu hao tài sản cố định sau:

Trường hợp khi mua tài sản cố định không phải lắp đặt, chạy thử

Khi mua tài sản cố định không cần lắp đặt, chạy thử, doanh nghiệp có thể hạch toán ngay vào tài khoản 211 hoặc 213 (tùy loại tài sản cố định).
Ví dụ: Ngày 01/01/2024, Công ty ABC mua một chiếc máy in giá 50.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Công ty sẽ ghi nhận như sau:
Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình: 50.000.000 đồng
Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ: 3.500.000 đồng (10% giá trị hàng hóa)
Có TK 331 – Phải trả người bán: 53.500.000 đồng

Trường hợp khi mua tài sản cố định mà phải lắp đặt, chạy thử

Đối với tài sản cố định phải lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng, doanh nghiệp sẽ tạm thời ghi nhận vào tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang. Khi tài sản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, doanh nghiệp mới kết chuyển sang tài khoản 211 hoặc 213.
Ngày 15/03/2024, Công ty DEF mua một dây chuyền máy móc mới với giá 1.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Ngày 31/05/2024, sau khi công tác lắp đặt hoàn tất, dây chuyền được đưa vào sử dụng tại nhà máy mới. Công ty sẽ ghi nhận chi phí mua sắm dây chuyền như sau:
Ngày 15/03/2024: Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: 1.000.000.000 đồng
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ: 100.000.000 đồng (10% thuế GTGT)
Có TK 331 – Phải trả người bán: 1.100.000.000 đồng
Ngày 31/05/2024: Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình: 1.100.000.000 đồng
Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: 1.100.000.000 đồng
Lưu ý: Khi nhận được hóa đơn mua hàng ngày 15/03, công ty ghi nhận giá trị dây chuyền vào tài khoản 241 – XDCB dở dang, đồng thời ghi nhận thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Đến khi dây chuyền hoàn thành, công ty kết chuyển toàn bộ chi phí mua sắm sang tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình.
hach-toan-khau-hao-tai-san-co-dinh-4
                                    Cách hạch toán khấu hao tài sản cố định được áp dụng năm 2024

Trường hợp nhận vốn góp hoặc vốn cấp bằng tài sản cố định

Khi doanh nghiệp nhận vốn góp hoặc vốn cấp bằng tài sản cố định, doanh nghiệp cần căn cứ vào giá trị hợp lý hoặc giá trị quy định tại các văn bản pháp lý để ghi nhận tài sản cố định.
Ví dụ: Ngày 01/06/2024, Công ty GHI nhận được tài sản cố định từ cổ đông góp vốn là một xe ô tô 7 chỗ ngồi, đã qua sử dụng. Theo định giá tại thời điểm góp vốn, xe có giá trị 500.000.000 đồng. Công ty sẽ ghi nhận:
Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình: 500.000.000 đồng
Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 500.000.000 đồng

FAQ về hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

  1. Tài sản cố định vô hình có được trích khấu hao hay không?

Trả lời: Tài sản cố định vô hình như quyền phát hành, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại… cũng được trích khấu hao như tài sản cố định hữu hình. Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình căn cứ vào thời hạn sử dụng hữu ích của tài sản đó.
  1. Khi nào doanh nghiệp phải ngừng trích khấu hao tài sản cố định?

Trả lời: Doanh nghiệp phải ngừng trích khấu hao tài sản cố định trong các trường hợp: Tài sản đã khấu hao hết theo quy định; tài sản cố định đã bán, thanh lý, từ bỏ hoặc không còn khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai.
hach-toan-khau-hao-tai-san-co-dinh-5
                                         Khi nào doanh nghiệp phải ngừng trích khấu hao tài sản cố định?
  1. Có được điều chỉnh khấu hao tài sản cố định trong năm không?

Trả lời: Có, doanh nghiệp được điều chỉnh khấu hao tài sản cố định nếu phát hiện sai sót trong việc xác định nguyên giá, thời gian trích khấu hao hay phương pháp khấu hao không còn phù hợp. Khi điều chỉnh, doanh nghiệp phải lập biên bản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết bài

Hạch toán khấu hao tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi phí, tài sản và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết, bạn đã nắm được cách hạch toán khấu hao tài sản cố định đúng quy định và thuận tiện áp dụng trong thực tế.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hạch toán khấu hao tài sản cố định, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0274.626.7789. Hinh Lam sẵn sàng hỗ trợ bạn vượt qua mọi thách thức trong công tác kế toán, đảm bảo thông tin tài chính của bạn luôn chính xác và minh bạch.