Tin tức

Hạch toán bán hàng là quá trình ghi chép và xử lý các giao dịch bán hàng vào sổ sách kế toán của một doanh nghiệp. Vậy để hạch toán hiệu quả và chính xác ta cần tiến hành những bước gì? Bài viết dưới đây của Hinh Lam sẽ giúp bạn hiểu hơn về các cách hạch toán bán hàng hiệu quả.

1. Các tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán bán hàng

Trong kế toán, khi hạch toán bán hàng các tài khoản thường được sử dụng bao gồm:
 • Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
 • Tài khoản 157 – Hàng gửi bán
 • Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

2. Các chứng từ cần có khi tiến hành hạch toán kế toán bán hàng

hach-toan-ban-hang-2
                                                            Các chứng từ khi hạch toán bán hàng
Khi tiến hành hạch toán kế toán bán hàng, cần có các chứng từ sau đây để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu thu tiền
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Biên bản đối chiếu công nợ
 • Chứng từ thanh toán
 • Phiếu bảo hành

3. Cách hạch toán bán hàng

hach-toan-ban-hang-3
                                                  Cách hạch toán bán hàng chi tiết theo từng trường hợp

3.1. Hạch toán bán hàng theo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng

Hướng dẫn định khoản
 • Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 111, 131… Tổng giá thanh toán.
Có TK 511 Doanh thu bán hàng.
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
 • Đồng thời phát sinh bút toán ghi nhận giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán.
Có TK 155, 156…

3.2. Hạch toán bán hàng có chiết khấu thương mại

Trường hợp 1: Giá bán trên hóa đơn GTGT là giá bán đã trừ chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT
Hạch toán như trường hợp 3.1
 • Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 111, 131… Tổng giá thanh toán.
Có TK 511 Doanh thu bán hàng.
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
 • Đồng thời phát sinh bút toán ghi nhận giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán.
Có TK 155, 156…
Trường hợp 2: kế toán lập hóa đơn điều chỉnh giảm các hóa đơn trước đó để tính chiết khấu thương mại cho khách hàng, hạch toán như sau:
Nợ TK 521 (nếu áp dụng Thông tư 200)
Nợ 511 (Nếu áp dụng Thông tư 133)
Nợ TK 3331
Có TK 131, 111, 112

3.3. Hạch toán bán hàng khuyến mại

3.3.1. Bán hàng khuyến mại không kèm điều kiện

Trường hợp phát sinh cần hạch toán:
 • Kế toán lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.
 • Thủ kho ghi sổ kho, Kế toán ghi sổ Kế toán kho.
 • Bộ phận thực hiện chương trình khuyến mãi sau đó đem hàng đi thực hiện chương trình.
 • Kế toán tiến hành xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và tiến hành ghi nhận vào chi phí của bộ phận thực hiện
Cách hạch toán:
 • Trường hợp đăng ký chương trình khuyến mại:
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (TT200) hoặc Nợ TK 6421 (TT133)
Có TK 155, 156
 • Trường hợp Không đăng ký chương trình khuyến mại:
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (TT200) hoặc Nợ TK 6421 (TT133)
Có TK 155, 156
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

3.3.2. Bán hàng khuyến mại có kèm điều kiện

Cách hạch toán:
 • Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện và đăng ký chương trình khuyến mại:
Khi cung cấp hàng khuyến mại cho người mua, ghi nhận giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156
 • Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện và Không đăng ký chương trình khuyến mại:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Sau khi ghi nhận giá vốn hàng bán, kế toán viên thực hiện bút toán phân bổ doanh thu cho cả sản phẩm được bán và sản phẩm khuyến mại cho cả 2 trường hợp

4. FAQ về hạch toán bán hàng

hach-toan-ban-hang-4
                                            Những câu hỏi thường gặp khi hạch toán bán hàng

4.1. Khi nào ghi nhận hạch toán bán hàng?

Hạch toán bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa đã chuyển giao cho người mua.
 • Doanh thu đã được xác định tương đối chắc chắn.
 • Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
 • Chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng đã được xác định.

4.2. Các chi phí liên quan đến bán hàng được hạch toán như thế nào?

Chi phí liên quan đến bán hàng, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, quảng cáo, hoa hồng bán hàng, được ghi nhận vào tài khoản chi phí bán hàng (thường là tài khoản 641 – Chi phí bán hàng). Kế toán ghi:
Nợ tài khoản 641 (chi phí bán hàng)
Có tài khoản 111, 112, 331 (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải trả người bán)

4.3. Hạch toán bán hàng có ảnh hưởng đến tài chính hay không?

Có, hạch toán bán hàng ảnh hưởng lớn đến tài chính doanh nghiệp cụ thể như sau:
 • Doanh thu: Tăng tổng doanh thu.
 • Giá vốn hàng bán (COGS): Ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp.
 • Lợi nhuận gộp: Phản ánh hiệu quả quản lý chi phí.
 • Chi phí bán hàng và quản lý: Ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.
 • Nợ phải thu: Ảnh hưởng đến tài sản ngắn hạn và dòng tiền.
 • Thuế GTGT: Ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế.
 • Hàng tồn kho: Ảnh hưởng đến tài sản ngắn hạn và chi phí lưu kho.
 • Hàng bán bị trả lại và giảm giá: Làm giảm doanh thu và lợi nhuận.
Trên đây là cách hạch toán chiếu bán hàng và các thông tin cần thiết. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số dịch vụ bên Hinh Lam để hiểu rõ hơn về hạch toán. Hy vọng các câu hỏi và câu trả lời trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hạch toán bán hàng. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể nào khác, hãy liên hệ qua hotline 0274.626.7789 để được tư vấn nhé!!