Tin tức

Công việc của kế toán liên quan đến việc ghi chép sổ sách các hoạt động diễn ra thường ngày có quy mô và sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Vậy công việc kế toán là gì? Mục đích, yêu cầu của kế toán?

1. Công việc của kế toán là gì?

Công việc của kế toán là việc thu thập, tổng hợp, ghi chép, xử lý và lưu trữ toàn bộ các thông tin, dữ liệu về hoá đơn và chứng từ kế toán: Thu thập tất cả các hóa đơn mua bán hàng hóa, đầu vào và đầu ra phát sinh của doanh nghiệp làm căn cứ cho việc kê khai thuế, hạch toán.

2. Mục đích công việc kế toán trong doanh nghiệp

Mục đích chính công việc của kế toán là cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời đến bộ phận quản lý nhằm hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định kinh doanh. Bộ phận này là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

3. Các cấp bậc của công việc kế toán

Lộ trình thăng tiến của một nhân viên kế toán thường trải qua những cấp bậc sau đây:
 • Kế toán viên:
Vì kinh nghiệm và trình độ chuyên môn còn thiếu nên chỉ có thể đảm nhiệm những mảng nhỏ như kế toán bán hàng, kế toán thuế,… Trong khoảng thời gian này cần tham gia thêm các khóa học nghiệp vụ kế toán để nâng cao trình độ cho bản thân.
 • Kế toán công nợ:
Vị trí này chịu trách nhiệm lên kế hoạch giãn nợ, thu hồi công nợ thông qua việc kiểm soát kỹ lưỡng tình trạng thanh toán của khách hàng. Đồng thời lập báo cáo cụ thể về các khoản công nợ phát sinh.
 • Kế toán thuế:
Kế toán thuế là vị trí không thể thiếu đối với các tổ chức doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có đăng ký sản xuất và kinh doanh cần đóng thuế cho Nhà nước. Hoạt động này sẽ được kế toán thuế thực hiện. Việc đóng và tính toán những khoản thuế phải phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.
 • Kế toán bán hàng:
Kế toán bán hàng là người quản lý hoạt động bán hàng, bao gồm các công việc như: nhập số liệu mua bán hàng hóa vào phần mềm kế toán, quản lý hóa đơn, chính sách chiết khấu cho khách hàng, đối chiếu với số liệu mua hàng trong kho và quản lý công nợ.
 • Kế toán tổng hợp:
Kế toán tổng hợp là người quản lý, phân tích chứng từ kế toán, cập nhật thông tin kinh tế – tài chính hằng ngày trong doanh nghiệp. Qua các dữ liệu đó sẽ lập báo cáo tài chính, cố vấn cho ban lãnh đạo kế hoạch tài chính phù hợp nhất.
 • Kế toán trưởng:
Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán, quản lý, điều hành công tác chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Thường thì kế toán trưởng sẽ làm việc dưới quyền và báo cáo cho Giám đốc Tài chính (CFO), hỗ trợ định hướng, tham mưu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

4. Mô tả công việc của kế toán

Các công việc kế toán bao gồm các bước sau:
 • Thu thập thông tin: Thu thập các thông tin liên quan đến giao dịch tài chính của công ty, bao gồm hóa đơn, biên lai, và các tài liệu tài chính khác.
 • Ghi sổ sách: Đưa thông tin thu thập được vào hệ thống kế toán nội bộ của công ty. Đây có thể là việc ghi sổ vào sổ cái, sổ nhật ký, hoặc hệ thống kế toán tổng hợp.
 • Lập báo cáo tài chính: Tạo ra các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận và lỗ, và báo cáo luân chuyển tiền tệ.
 • Xử lý thanh toán và thu tiền: Xử lý thanh toán cho các nhà cung cấp và thu tiền từ khách hàng.
 • Quản lý thuế: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho các cơ quan thuế.
 • Phân tích tài chính: Phân tích các số liệu tài chính để cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định cho các bộ phận khác trong công ty.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kế toán tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kế toán.
 • Báo cáo cho ban lãnh đạo: Cung cấp báo cáo và thông tin kế toán cho ban lãnh đạo để họ có thể theo dõi và đưa ra các quyết định chiến lược cho công ty.
Lưu ý: quy trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức và yêu cầu cụ thể của mỗi công ty

5. Yêu cầu kỹ năng công việc của kế toán

Ngoài việc nắm vững kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, công việc kế toán cần: tích lũy, rèn luyện kinh nghiệm, tính toán nhạy bén và sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử, có kỹ năng giao tiếp tốt, bảo mật thông tin cụ thể như:
 • Chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, tin học văn phòng:
Là yếu tố quan trọng để kế toán có thể thực hiện các hoạt động quan trọng như quản lý tài khoản, xử lý các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính, phân tích chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Sử dụng nhuần nhuyễn các phần mềm kế toán:
Công việc của kế toán cần phải có kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng các tính năng của phần mềm kế toán, bao gồm việc nhập liệu, xử lý các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu,…
 • Các kỹ năng như: Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp, quản lý thời gian, thích ứng, kỹ năng ngoại ngữ
Bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Kế Toán bên Hinh Lam để hiểu hơn về công việc của kế toán. Trên đây là tổng hợp mô tả từ A-Z công việc của kế toán và các thông tin cần thiết. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0274.626.7789 để được tư vấn nhé!!